• Safa Mah. Atatürk Cad. No: 375/1 Sancaktepe - İSTANBUL
  • +90 532 154 62 77
  • +90 216 266 50 04
  • +90 216 225 99 48
  • ONLINE SATIŞ

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, işletme girdilerine ve ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren, uygulama hakkı ve sorumluluğu olan MERTKROM;

  • Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, hizmet sunduğumuz firmalara, çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran ürün, çözüm ve faaliyetleri planlamak üzere çevre, sağlık ve güvenlik risklerini belirleyerek önlemler alır,
  • Tehlikeleri tamamen ortadan kaldıracak yöntemler üretir,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasında ortaya çıkan sağlık-güvenlik riskleri ve çevre boyutlarıyla bağlantılı, yasal mevzuat, işletme şartname ve yönetim sistemleri ile belirlenmiş yasal sorumluluklarını yerine getirir,
  • İşletme iş sağlığı güvenliği ve çevre uygulama faaliyetlerimizi, oluşabilecek sağlık, güvenlik ve çevresel riskleri önleyecek şekilde planlar,
  • Sürdürülebilir gelişmemizin bir göstergesi olarak, firmamız ve hizmet verdiğimiz kurumların sebebiyet vereceği çevre kirliliğinin azaltır, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlar,
  • MERTKROM çalışanları ve müşteri çalışanlarının bireysel sağlıklarını korur, çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirir.

Firmamız, önce insan sağlığı, güvenliği ve çevre koruma felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirme yönünde çalışmalar yapar. Bu güne kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacaklarımız da çevrenin korunması, insan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması esas görevimiz olacaktır.